Katani Dhabha in MyHappyHour

3B2, Mohali, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab, India

  •